Home    De nieuwe registratierechten

Sinds 1 juni 2018 is de hervorming van de registratierechten een feit. Dat betekent dat je bij de aankoop van een gezinswoning voortaan 7 procent verkooprechten betaalt.

Een overzicht

Er zijn een aantal voorwaarden waar je als koper moet aan voldoen om in aanmerking te komen voor het gunsttarief van 7 procent:

  • Het onroerend goed dat gekocht wordt, moet gekocht worden door natuurlijke personen en dus geen bedrijven.
  • Het is belangrijk dat het om de enige gezinswoning gaat.
    • Het moet om een woning gaan. Dat betekent dat het nieuwe tarief nooit van toepassing kan zijn op bouwgrond.
    • De koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
  • Het moet gaan om de aankoop van de hele volle eigendom. Dat betekent dat de aankoop van een deel van een woning, of enkel van het vruchtgebruik bijvoorbeeld, niet volstaan.
  • De koper moet zich binnen de twee jaar na het verlijden van de akte op het adres van de gekochte woning inschrijven.

Als je al een eigen gezinswoning bezit, dan kan je toch een nieuwe woning aankopen tegen het gunsttarief van 7 procent op voorwaarde dat je jouw huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar verkoopt.

Bij de aankoop van tweede verblijven, blijven de registratierechten van 10% van toepassing.

Bijkomende verminderingen voor bescheiden gezinswoningen

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een extra vermindering op de registratierechten van toepassing zijn van maximaal 5.600 euro.

Hiervoor mag de aankoopprijs maximaal 200.000 euro bedragen. Voor woningen die gelegen zijn in de kernsteden en de Vlaamse rand rond Brussel mag dit maximaal 220.000 euro zijn.